Pensionatets framsida, växlar allt efter årstiden och Pråmkanalen flyter 10 m från huset.