Strax utanför vårt hus rinner den vackra Pråmkanalen där båtbussarna slussas igenom på sommaren.