Vi har en gammaldags atmosfär och vill behålla det gamla och genuina.