I Karlstads ytterområden finns gamla kulturområden bevarade....