Slussvaktarcaféet med båtbussarna ligger 150 m från pensionatet.