Stadsträdgården i Karlstad med sin egen springbrunn, bevarad från 1800 talet. Öppen för allmänheten med eget sommarcafé.