I Karlstad med omnejd finns många gamla kulturmiljöer bevarade.