Med våren kommer alla dofter och det är många vackra träd i Karlstad.