Vandra upp mot domkyrkan och ner till torget, vackert även på vintern.